Co nabízím

 

 • Rozvoj jemné motoriky a řečových dovedností – příprava na školu

 • Pravidelné doučování podle učebnic z kmenové školy zpestřené hrami ....

 • Vysvětlování, procvičování a opakování látky před písemkou, po nemoci ...

 • Nácvik čtení, psaní i matematiky s dětmi se specifickými poruchami učení

 • Příprava na zkoušky na osmileté gymnázium

 • Psaní úkolů a příprava na vyučování se žáky 1. stupně

 • Angličtina pro děti i dospělé

 • Zjednodušení učiva pro děti s odlišným mateřským jazykem

 • Pomoc při zvládání školních potíží, vedení ke správnému stylu učení a domácí přípravy

 

  Aktuálně:

 

 • příprava na rozdílové zkoušky a reparáty

 • opakování z předcházejícího ročníku formou her

 • prázdninové počítání

 

 

V případě zájmu je možné navázat kontakt s třídním/kmenovým vyučujícím a domluvit se na společném 

postupu.

 

Výuka dětí
 
Výuka a doučování všech předmětů  1.stupně základní školy, speciálních i alternativních škol, angličtina pro děti

 

Výuka dospělých

 

Základy angličtiny, pravidla českého jazyka a poradenství pro výuku mládeže

Příprava učebních pomůcek

 

Na základě dlouholetých zkušeností s výukou v nemocnici připravuji pro své žáky inspirativní učební materiály, které usnadňují zvládnutí i jinak nezáživných témat