Učební metody & výukové materiály

Držím se zásady, že co se člověk učí rád, to mu lépe jde. Proto se snažím výuku vést pozitivně, aktivity střídat a využívat pomůcky, které žáky zaujmou a díky kterým látku lépe a trvaleji pochopí. Při individuálnímu přístupu mohu přizpůsobit výuku možnostem, schopnostem i zájmům studenta tak, aby se v učivu bezpečně zorientoval.

Věřím ve vnitřní motivaci – žák by měl vědět, k čemu konkrétní dovednosti a znalosti v životě použije, jak jednotlivé jevy spolu vzájemně souvisejí.

Respektuji metody kmenové školy, mohu přispět k plnění individuálního vzdělávacího plánu žáka.

 

Většinu materiálů i pracovních listů jsem si sama vyrobila a v praxi na mnoha dětech i dospělých vyzkoušela. V této činnosti průběžně pokračuji a setkání s každým dalším klientem je pro mě inspirací k vymýšlení pomůcky, která by mu pomohla.